حقوق بین الملل بشر ـ تقریر دروس دکتر سید قاسم زمانی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی- 1392
52 بازدید
محل ارائه: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخچه حقوق بین الملل بشر مفهوم، منابع و نسل های حقوق بشر آموزش حقوق بشر جهانی شدن حقوق بشر مکانیزم های نظارت بر حقوق بشر