حقوق سازمان های بین المللی- تقریر دروس دکتر منصور جباری قره باغ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی- 1391
60 بازدید
محل ارائه: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شخصیت سازمان های بین المللی مسئولیت سازمان های بین المللی مصونیت سازمان های بین المللی